פתרון הימין

עקרונות עוצמה יהודית
עוצמה יהודית תפעל למען המטרות והערכים שלהלן:

1. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, באופייה, בסמליה הלאומיים וערכיה המשפטיים. עברית היא שפתה הרשמית היחידה.

2. חינוך יהודי: ילדי ישראל יחונכו לאהבת הארץ, ערבות הדדית בתוך העם היהודי, הכרת ההיסטוריה והמורשת של העם היהודי ואוצר היהדות.

3. המשפט העברי: נפעל להטמעת המשפט העברי במערכת המשפטית של מדינת ישראל. נמגר את עיוותי הדין שמנחה את פרקליטות המדינה החותרת להרשעות של חלשים וחפים מפשע, ונשיב את הצדק והאמת להיכלי המשפט.

4. התיישבות: ההתיישבות היהודית בכל חלקי הארץ, תשוב לעמוד כאחד מהערכים עליהם מושתתת מדינת ישראל, כמדינת העם היהודי השב מן הגלות אל כל מרחבי ארצו.

5. עליה: פעולת חרום נמרצת לעליית יהודי התפוצות וקליטתם. כדי לייצב את הרוב היהודי במדינה וכדי להילחם בנגע ההתבוללות.

6. הר הבית: נשיב את הריבונות והבעלות היהודית אל הר הבית. המקום אותו רכש דוד המלך, עליו בנה שלמה את הבית הראשון ועולי שיבת
ציון את הבית שני. לבניינו ייחלו יהודים בקצווי עולם באלפיים שנות גלות.

7. אויבי ישראל: המלחמה באויבי ישראל, תהיה טוטאלית, ללא משא ומתן, ללא ויתורים וללא פשרות, אלו שהביאו עד כה רק מלחמות נוספות, דם אש ושכול. החלת ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל ששוחררו במלחמת ששת הימים והסדרת מעמדם של אוייבי ישראל בארצות ערב המקיפות את ארצנו.

8. הגירה של אוייבי ישראל: מתוך חתירה לשלום אמת, עוצמה יהודית תפעל להוצאת אוייבי ישראל מארצנו. תוקם רשות לאומית לעידוד הגירה. עם ישראל שב לציון ואוייבי ישראל שבים לארצות המוצא. כדי לשמור על אופייה היהודי של המדינה, נפעל למיגור תופעות של הסתננות, הן של גנבי גבול, הן של אזרוח על רקע של 'איחוד משפחות'.

9. צה"ל: השבת הביטחון וההרתעה לחיילי צה"ל. עוברים ממגננה להתקפה, ממדיניות 'הכלת האויב' לחיסולו והשמדתו. מחזירים לצה"ל את ערך הניצחון.

10. חברה: מצוות 'וחי אחיך עימך', תעמוד לנגד עיננו בכל המהלכים הכלכליים, בתעסוקה ובדיור. ביצור ועידוד מעמדה של המשפחה היהודית, עידוד ילודה ומאבק בתופעת ההפלות.

11. משטר ומוסר: ערכי המדינה היהודית יהיו על פי המוסר היהודי, והמשטר יהיה: דמוקרטיה יהודית, השומרת על האינטרסים של מדינת הלאום היהודי, כערך הדוחה כל ערך אוניברסאלי. מתוך הכלל: איננו רוצים לאבד את המדינה היהודית לא במלחמה, לא בשלום וגם לא באמצעות הדמוקרטיה המערבית.

12. אדמות הלאום: שמירה נחושה על אדמות הלאום, בחקיקה מסודרת ומלחמה ללא פשרות בשוד האדמות, בנגב, בגליל ובמרכז הארץ. חידוש מפעל גאולת קרקעות המולדת, ברוח הקרן הקיימת לישראל.

13. כלכלה וחברה: אנחנו נפתח את הכלכלה לפי השיטה של 'קפיטליזם יהודי'. מיליארדי שקלים יכנסו מצמצום תקציב הבטחון בעקבות הוצאת האויבים מתוכנו, וחלקם יופנה לפיתוח התשתיות, חיזוק התעשיה ומתן סיוע לעסקים קטנים, חיזוק הבניה ויצירת מקומות עבודה בפריפריה. כמו-כן יצומצמו הרגולציות והבירוקרטיה ויופנו משאבים לחיזוק אוכלוסיות חלשות, שילובם בתעסוקה וסיוע לקשישים ולנכים.

אתר זה נבנה באמצעות